Afgelopen zaterdag (31/08/2013) vond in KA1 te Hasselt de Algemene Statutaire Vergadering plaats. Buiten Genk (die wel vertegenwoordigd was door Houthalen-Oost) waren alle clubs aanwezig (Vlijtingen was evenwel niet stemgerechtigd). Ziehier een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

 • Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overleden speler Edmond Bauduin van MSK-Dilsen.
 • Het verslag van de vorige ASV wordt goedgekeurd.
 • Het resultaat van 2012-2013 wordt goedgekeurd mits de volgende aanpassing: post 42: uitgave van 500 EUR voor uitzendingen aan de 6 jeugdspelers die naar Mureck zijn gegaan op voorwaarde dat deze aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie (opgepast: een gezamenlijk verslag kan, maar er dient minstens 1 partij van ieder te zijn).
 • Er wordt gevraagd aan de RvB om het dossier over het elogemiddelde van Hasselt 5 in de wedstrijd St.-Truiden – Hasselt 5 alsnog te publiceren op de website (dus zowel beslissing van de interclubverantwoordelijke, beroep van Hasselt, uitspraak van de administratieve commissie) met eveneens de vraag om dit voortaan ook altijd te doen.
 • De nationale ratinglijst komt nu elke 3 maanden uit. De liga-eloverantwoordelijke zal dit ook doen voor de Limburgse rapid-, snelschaak- en raindropelo’s. Daarom dat gevraagd wordt om de resultaten van wedstrijden/toernooien DIRECT naar hem door te sturen.
 • Alle bestuursleden en medewerkers van de RvB en commissarissen krijgen kwijting voor het seizoen 2012-2013.
 • Bij de samenstelling van de nieuwe ledenlijst en stemverdeling wordt de oude voorzitter van MSK (Jaak Berben) vervangen door de nieuwe (Jan Segers).
 • De begroting van 2013-2014 wordt goedgekeurd mits aanpassing van de volgende punten:
  - Post 96: Materiaalvoorziening voor vervanging van nieuwe klokken: 1000 EUR
  - Post 93: Recreanten. De bedoeling is wel dat het recreantenstatuut 8 EUR kost, maar bij de inkomsten wordt nog gerekend aan 5 EUR.
  - Op het overzichtsblad van alle bijdragen voor volgend seizoen: RECREATIE moet 8 EUR zijn i.p.v. 5 EUR
  De RvB krijgt van de ASV de opdracht om een juistere verdeling te zoeken voor het probleem van de uitzendingen (vb. de uitzending van kampioenen/vicekampioenen aan 100 EUR, de rest te verdelen onder de andere uitzendingen).
 • De ASV geeft de toelating om het 7de Schanstoernooi te organiseren. Echter dit toernooi dient een zelfbedruipend toernooi te zijn. Dit toernooi vindt plaats op za. 19/10/2013 te WICO Campus Sint-Maria te Neerpelt. Er wordt meteen gezocht naar helpende handen voor/tijdens/na het toernooi.
 • Vervolgens worden de volgende zaken gestemd en beslist over de Limburgse Interclubs:
  - Aantal ploegen per afdeling/reeks: 10 i.p.v. 12. De weggelaten rondes zijn R1 en R6 (uit het 11-rondig toernooi).
  - Het behoud van 3 afdelingen.
  - Indien er in 3de afdeling 18, 19 of 20 ploegen ingeschreven zijn, worden er reeksen gemaakt (waarbij maximaal één ploeg per reeks bye kan zijn); in het andere geval is er een Zwitsers systeem. Op de gestelde vraag hoe de reeksen worden bepaald, antwoordt de interclubverantwoordelijke op basis van zo kort mogelijke afstanden (wat vermoedelijk noord-zuid is). Echter de ploegen van clubs met 2 (of meer) ploegen in 3de afdeling worden zoveel mogelijk verspreid over de reeksen.
  - Dit is onmiddellijk toepasbaar vanaf seizoen 2013-2014. Om dit mogelijk te maken degraderen Eisden 3 en Genk 3 op vrijwillige basis uit tweede afdeling naar derde afdeling.
  - Uit eerste afdeling is er maar 1 daler (dus in tweede afdeling is er maar 1 stijger). Uit tweede afdeling zijn er 2 dalers (dus in derde afdeling zijn er 2 stijgers: in geval er reeksen zijn, zijn dit de kampioenen; in geval van een Zwitsers systeem zijn dit de eerste twee in de eindstand).
  - In geval de derde afdeling via Zwitsers systeem geregeld wordt, dan dient de interclubverantwoordelijke alle ploegen van dezelfde club eerst tegen mekaar te laten uitkomen in de eerste rondes.
  - De stand blijft gemaakt eerst op BP en vervolgens op MP.
  - De opstelling van de spelers gebeurt volgens de ingediende spelerslijst, dus er is geen vrij(ere) opstelling.
  - Deel 2 Hoofdstuk 3 Art. 6.e. (een club met meer dan één ploeg in dezelfde reeks mag een reservespeler niet inzetten in meer dan één ploeg tegen dezelfde ploeg) wordt afgeschaft.
  - Deel 2 Hoofdstuk 3 Art. 6.f. (een ploeg uit een lagere afdeling moet een lagere elogemiddelde hebben dan een ploeg uit een hogere afdeling) wordt afgeschaft.
  - Een ploeg mag promotie niet meer weigeren.
  - In geval een club één of meerdere ploegen moet terugtrekken tijdens het seizoen of bij de inschrijving van een nieuw seizoen, dan dient ze steeds een ploeg / de ploegen  terug te trekken uit de laagste afdeling.
 • Johny Vansichen en Robert Pools worden opnieuw aangesteld als commissarissen voor het seizoen 2013-2014.
 • De bestuurders Ludo Martens, Pavel Englicky en Frank Maximus worden herverkozen als bestuurders.
 • In de administratieve commissie worden Jaak Berben en Luc Palmans vervangen door José Conard en Roberto Conte.
 • In de sportcommissie trekt Sylvain Marmenout zich terug en komen Wim Bastiaansen en Rudi Indemans erbij.
 • 4 leden van de RvB hebben diezelfde morgen Maurice Engelbosch bezocht naar aanleiding dat hij erelid van de VSF geworden is. Trouwens iedereen krijgt de ‘goeiendag’ van Maurice.
 • De oorkondes van de kampioenen worden uitgedeeld aan alle clubs.
 • De verdeling van de organisaties wordt gemaakt (zie bijlage).
 • Eveneens de kalender wordt goedgekeurd na de aanpassing dat het Limburgs Ploegensnelschaakkampioenschap van 2013 plaats vindt op de ex-R6 van LIC (dus 10/01/2014) (zie bijlage).