Bestuur

De vereniging heeft tot doel het schaken in al zijn aspecten te bevorderen in de regio Limburg.

Zonder dat deze opsomming beperkend is neemt de vereniging hiertoe alle nodige of nuttige initiatieven zoals het organiseren van wedstrijden, het voeren van propaganda, het helpen oprichten van nieuwe schaakclubs en het steunen van clubs in hun werking. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

Schaakliga Limburg VZW heeft haar maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 23, 3665 As.  Contacteer Ludo Martens voor algemene vragen hieromtrent.

Het algemene bankrekeningnummer, te gebruiken voor alle stortingen voor lidgeld en inschrijvingen voor Ligatoernooien is Argenta Spaarbank (ASPA) 979-0700231-90, IBAN BE34 9790 7002 3190, BIC ARSP BE 22


Naam Positie Telefoonnummer Mobiele nummer
Pavel Englicky Voorzitter 011/64.60.49 0473/90.89.00
Krista Dethier Secretaris 0479/24.68.33
Luc Cornet LIC toernooileider, voorzitter toernooicommissie, LIK-verantwoordelijke, materiaalmeester 0474/99.52.74
Ludo Martens Penningmeester, verantwoordelijke ledenadministratie, afgevaardigde bij de Vlaamse schaakfederatie
Jelle Sarrau Schoolschaak- & communicatieverantwoordelijke
Dries Moors Klasseringsleider, websiteverantwoordelijke 0485/53.05.87