Bestuur

De vereniging heeft tot doel het schaken in al zijn aspecten te bevorderen in de regio Limburg.

Zonder dat deze opsomming beperkend is neemt de vereniging hiertoe alle nodige of nuttige initiatieven zoals het organiseren van wedstrijden, het voeren van propaganda, het helpen oprichten van nieuwe schaakclubs en het steunen van clubs in hun werking. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

Schaakliga Limburg VZW heeft haar maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 23, 3665 As.  Contacteer Ludo Martens voor algemene vragen hieromtrent.

Het algemene bankrekeningnummer, te gebruiken voor alle stortingen voor lidgeld en inschrijvingen voor Ligatoernooien is Argenta Spaarbank (ASPA) 979-0700231-90, IBAN BE34 9790 7002 3190, BIC ARSP BE 22


 • Pavel Englicky Voorzitter
  Telefoon: 011/64.60.49
  Mobiel: 0473/90.89.00
 • Krista Dethier Secretaris
  Mobiel: 0479/24.68.33
 • Luc Cornet LIC toernooileider, voorzitter toernooicommissie, LIK-verantwoordelijke, materiaalmeester
  Mobiel: 0474/99.52.74
 • Ludo Martens Penningmeester, verantwoordelijke ledenadministratie, afgevaardigde bij de Vlaamse schaakfederatie
 • Roel Hamblok Jeugdverantwoordelijke
  Mobiel: 0496/93.75.84
 • Jelle Sarrau Schoolschaak- & communicatieverantwoordelijke
 • Dries Moors Klasseringsleider, websiteverantwoordelijke
  Mobiel: 0485/53.05.87
Back to top