Mooi afscheid van Maurice Engelbosch

Afgelopen zaterdag brachten familie en vrienden de laatste eer op de uitvaartplechtigheid van Maurice Engelbosch. Het was een mooie emotionele dienst. Namens de familie spraken zijn jongste dochter Inge en zijn kleindochters Lise en Sofie. Namens de schakers spraken Philip Lemmens en Luc Cornet. In bijlage vinden jullie de uitgebrachte hulde van beiden. De familie dankt alle schakers hartelijk voor de ontvangen steunbetuigingen.

Marc Hendrickx

Op de koffietafel is mij doorgegeven dat er korte tijd geleden ook nog – onopgemerkt – afscheid genomen werd van twee andere oud-schakers.

 

Marc Hendrickx

Op 20 mei, na een slepende ziekte, is op 74-jarige leeftijd Marc Hendrickx overleden. Deze ex-leraar en oud-schaker van Diepenbeek staat bij ons bekend als de grote bezieler van het schoolschaken op het St.-Jan Berchmanscollege.

 

Rudi Ieven

Kort geleden, op 3 oktober, overleed Rudi Ieven. Hij werd slechts 62 jaar. Deze neuropsychiater psychoanalyticus was lid bij NLS. Hij was in zijn tijd de beste jeugdschaker van Limburg en een van de besten van het land. De verdienste van Rudi is dat hij de eerste is in onze Liga die de aandacht trok op de georganiseerde aanpak van jeugdtalent.

Dat begon al vroeg: als leerling van het St Hubertus college van Neerpelt verzamelde hij in die school de schakers van verschillende leeftijden die dan in de speeltijd tegen elkaar speelden. Hij kwam tot het idee dat deze leerlingen best ook wat regelmatiger zouden schaken. Ze kregen in de school een eigen lokaal waar ze tegen mekaar verschillende competities organiseerden. Spoedig bleek dat ze steeds maar sterker begonnen te spelen zodat de groep zich onder zijn leiding ingeschreven heeft op het toenmalige LIC. Tot ieders verbazing werden deze teenagers van het college Neerpelt kampioen van Limburg en beheersten jaren lang het toenmalige LIC.

Ook de latere jeugdleiders putten motivatie en kracht voor hun jeugdwerking. Jos Berta stuurde ons bovenstaande tekst - waarvoor hartelijk dank - en verhaalt verder dat Rudi een belangrijke motivator was voor hem om zich in te zetten voor het jeugdschaak.

"Toen ik per toeval, als reserve van SK O'Kelly kennis maakte met Rudi Ieven en Jeugd Neerpelt (ik herinner me dat we ontvangen werden door de toenmalige onderdirecteur van het college die me vertelde zeer trots te zijn op deze leerlingen van zijn school) was ik zo sterk onder de indruk van deze jeugdigen en de snelle ontplooing van jeugdtalent dat ik prompt besloten heb me eveneens in te zetten voor het jeugdschaak. Ik ben dankbaar voor hem dat hij onrechtstreeks mij de motivatie gaf, net wat ik nodig had om te starten."

En Jos besluit met:

"Zonder Rudi Ieven en Jeugd Neerpelt was het Bronzen Paard ondenkbaar, ook Juventus Hasselt zou niet tot de geschiedenis behoren. De spelers van Juventus beschouwden Rudi Ieven als een voorbeeld, zowel op gebied van studie als op dat van schaken."


Back to top