ADDENDUM

Onderstaand artikel werd geschreven in de vooravond. Later op de avond heeft de regering beslist dat alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten, ongeacht hun aard, privaat of publiek, worden geannuleerd. En dit tot en met vrijdag 3 april.

Gelieve deze info bekend te maken aan alle leden binnen jullie schaakclub.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment is iedereen in de ban van het Corona-virus Covid-19. En uiteraard heeft dit ook gevolgen voor Schakend Limburg.

Even een aantal feiten opsommen.

 • Sinds 02/03/2020 is fase 2 uitgeroepen. Dit wil zeggen dat het virus op het Belgisch grondgebied aanwezig is, maar nog steeds in een beperkt aantal gevallen.
 • De gezondheidsautoriteiten hebben enkele preventieadviezen uitgevaardigd. (Zie hieronder.)
 • De maatregelen die de gezondheidsautoriteiten momenteel nemen, bestaan uit het systematisch testen van mensen die symptomen van het Corona-virus vertonen (zeker bij mensen die terugkeren uit risicogebieden). Bij gebrek aan voldoende testmateriaal wordt dus niet iedereen getest (ook niet zij die terugkeren uit risicogebieden). Het komt dus voor dat mensen besmet zijn met het Corona-virus zonder dat zij zelf de symptonen hiervan vertonen.
 • De officiële instantie, FOD Volksgezondheid, heeft een nieuwe officiële website gemaakt waar alle info over het Corona-virus Covid-19 staat.
 • De regering heeft enkel de volgende adviezen (dus geen verplichtingen) doorgegeven: scholen worden niet gesloten, maar er mogen geen schoolfeesten georganiseerd worden; de bezoekdagen van de zorgcentra worden afgeschaft; schoolreizen worden uitgesteld; telewerk wordt aangemoedigd; het gebruik van het openbaar vervoer buiten de spitsuren wordt bevorderd. De regering beveelt aan om massabijeenkomsten van 1.000 mensen te verbieden en adviseert ook risicopersonen om niet naar evenementen te gaan die veel mensen bijeenbrengen. Dat betekent dat thans geen bijzondere maatregelen zich opdringen voor onze schaaktoernooien.

 

Maar wat betekent dit voor de volgende schaakcompetities?

 • Vrijdag 13/03 LIK R6 te Hasselt --> wordt uitgesteld (later meer nieuws hierover)
 • Zaterdag 14/03 Limburgs Jeugdtoernooi te Houthalen-Oost --> is afgelast
 • Zondag 15/03 NIC R10 --> zie website van de KBSB
 • Dinsdag 17/03 LIK50+ R9 te Landen --> is afgelast (stand na ronde 8 = eindstand)
 • Vrijdag-zaterdag 20-21/03 LIC R8 --> wordt uitgesteld (later meer nieuws hierover)
 • Zaterdag 28/03 Limburgs Jeugdtoernooi te Heusden --> hierover is nog geen beslissing genomen
 • Zondag 29/03 NIC R11 --> zie website van de KBSB
 • Zaterdag 04/04 Vlaams Jeugdcriterium "Schanstoernooi" te Neerpelt --> hierover is nog geen beslissing genomen

 

De algemene houding van Schaakliga Limburg is dat zonder algemeen verbod (van de regering, van de lokale overheid, van de gezondheidsinstanties, ...) de toernooien met kleine groepen normaal doorgaan, maar dat de situatie een paar keer per week geëvalueerd zal worden. M.a.w. over de toernooien die over twee weken zullen plaats vinden, wordt nu nog geen positie ingenomen. Ook zal in elk geval elke forfait (in het kader van Corona) NIET bestraft worden (boetes en sancties zullen kwijtgescholden worden). Tenzij anders beslist, zullen deze wel meetellen voor het individuele of ploegenklassement. Gespeelde partijen worden wel altijd doorgegeven voor zowel nationale als fide-elo.

Wat de Limburgse jeugdtoernooien betreft, deze gaan door maar in samenspraak met de organisator wordt wel de definitieve beslissing genomen.

OPGEPAST: ADDENDUM. Burgemeester Alain Yzermans verbiedt in Houthalen-Helchteren alle publieke socio-culturele activiteiten en sportmanifestaties op haar grondgebied tot 19 april. CC-Oost gaat zelfs helemaal dicht. Hiermee gaat dus het Jeugdtoernooi in CC-Oost NIET door.

De LIK R6 van morgen wordt uitgesteld:

 • De wedstrijden van LIK R6 gaan dus NIET door in Hasselt. De club gelastte zelf de jeugdlessen en de clubontmoetingen af. Dus een ronde in haar lokalen was niet opportuun.
 • Later zal gecommuniceerd worden hoe het verder loopt.

 

LIK50+ R9

 • De gezondheidsinstanties hebben aangegeven dat de zwakste doelgroep mensen van 60+ zijn.
 • De gemeente Genk gaf als richtlijn dat spelers van 60+ best niet naar de voetbalwedstrijd Genk – Mechelen zouden gaan, aangezien ze tot de risicogroepen behoren. (Nu is dit sowieso, aangezien in de loop van de dag besloten is om zonder publiek te spelen.)
 • Gezien de hoge risico, wordt deze ronde helemaal afgelast en is de beslissing gevallen om deze zelfs niet meer te laten doorgaan. M.a.w. de stand na ronde 8 wordt de eindstand.

 

LIC R8

 • Clubs met verschillende ploegen die samen thuis spelen, vormen een verhoogd risico voor het eventueel verspreiden van het virus. Daarom wordt nu al die beslissing genomen om niet te spelen.
 • Later zal gecommuniceerd worden hoe het verder loopt.

 

Verder algemeen. Clubs of spelers die zich hierin benadeeld voelen, dienen met de toernooileider Luc Cornet contact op te nemen voor uiterlijk zondag 15 maart 12u. 

 

Enkele preventieadviezen:

 • Vermijd handen en kussen te geven. Om een prettige partij te wensen of iemand te feliciteren met een overwinning of een remise, geef elkaar een vuistje ("fist bump").
 • Was je handen regelmatig met water en zeep of met een handvol handalcohol (klik hier voor online instructies om je handen goed te wassen).
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Bedek je mond/neus bij het niezen/hoesten. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Als een persoon zich niet goed voelt, dat hij/zij dan "op zijn/haar kot blijft" en adviseer hem/haar dan om contact op te nemen met zijn/haar arts die hem/haar kan doorverwijzen. Vermijd om hem/haar rechtstreeks naar de spoedgevallen te sturen.

 


Back to top