Voor de tweede keer waren we in Hasselt te gast. Het zou een boeiende ronde worden!

Op het eerste bord stond de partij Michel Vandecan tegen Luc Cornet gepland, wat voor een spannend verloop zou zorgen. Luc koos voor de doorschuif Reti en kwam in een redelijk gunstige stelling te staan. Echter toen de winst voor het grijpen lag stelde hij plots remise voor, wat Michel in dank aannam.

Robert Schuermans kreeg tegen Freddy Charles voor de tweede keer een Scandinaviër aangeboden. Freddy bleek zich goed voorbereid te hebben want Robert beet er zijn tanden op stuk, zodat remise een billijke uitslag was.

Robert Pools tegen Hein Jacobs net als Domien Kuijpers tegen Luc Geerts kwamen ook remise overeen, zodat ze naar de anderen konden gaan kijken. Jos Berta en Philippe Kortzorg speelden een Boedapester gambiet, maar Jos bleef er kalm bij zodat alles redelijk rustig bleef tot Philippe zich in zijn paardoffer Ph4 verslikte na de sublieme h3! van Jos.

Daniel Vercauteren moest in extremis verstek laten gaan tegen Jaak Berben.

Rudi Indemans en Fernand Jordens speelden vooraf. Rudi had geen moeite met Fernand, maar wel met de notatie, maar daar vonden we een oplossing voor. Geri Schols bleek een gemakkelijke hap voor Herman De Wel zeker nadat Geri kwaliteitswinst miste.

Krista Dethier leverde weer een mooie opening af tegen Piet Ulburghs, nu de afwerking nog en dan is het OK. Maar Piet liet zich niet naar de slachtbank leiden.

Heinz Bork en Benito Sarrechia gingen initieel voor het Slavisch, maar dat duurde niet lang. Benito kreeg wat voordeel en mede door wat hulp van Heinz ook het punt. Leander Laruelle en Willem Maas gaven de voorkeur aan Engels met e5 en 2…Lc5 dat al snel tot een eindspel over ging. Leander had slechts een microscopisch voordeel maar wilde niet ingaan op de remise voorstellen van Willem.

Johnny Cleuren tegen Leo Heylen koos voor het in dit toernooi modieuze Londen.  Leo had gans de partij wat voordeel, maar een verkeerde notatie de klok en de eindemoties deden hem de das om.

Roger Jacobs kreeg van Ernesto Bigi een passieve Philidor tegen.  Ernesto slaagde er niet in om zijn spel te activeren zodat Roger won. Sylvain Marmenout en André Corstjens vertoefden in het romantische Wenen, maar dat had geen invloed op hun spel dat wisselende kansen bood. Sylvain bleek de taaiste zelfs nadat André lange lijd leek te zullen winnen.


Volgende LIK rondes

Geen evenementen gevonden.