Met de 4 ploegen die meedoen, is gekozen voor een all-round-competitie waarbij elke ploeg één maal thuis speelt en één maal op verplaatsing en de laatste ronde gemeenschappelijk in KA1 Hasselt. De eindrangschikking wordt gemaakt op matchpunten (waarbij een gelijkspel niet bestaat: bij een gelijkspel krijgt de ploeg die normaal zou verder bekeren (ofwel op resultaat ofwel in geval van 6 remises op loting), de twee matchpunten) en vervolgens op bordpunten.

Na twee rondes gaat de Centrumpion aan de leiding met het maximum van 4 matchpunten. Ondanks dat haar wedstrijd op een gelijkspel eindigde tegen Landen, zou zij volgens de normale regels verder bekeren en krijgt zij hierdoor de 2 matchpunten. Overpelt overwon Heusden en behoudt, samen met Landen, nog een waterkansje op de eindtitel.

 In bijlage vind je de excelfile met alle info.

Koerier

Back to top