[Update: belangrijke informatie en vraag van de LIC toernooiverantwoordelijke]

Bezinning over het huidig model van de Limburgse Interclubs

Tijdens de komende AV zal de jaarlijks terugkerende problematiek van de Limburgse Interclubs eens met de clubs besproken worden. Bij het begin van de voorgaande seizoenen diende de interclubverantwoordelijke altijd ploegen uit tweede te halen om te spelen in eerste afdeling aangezien ploegen die tweede eindigden, soms niet wilden spelen in eerste afdeling (niveau is veel te sterk) of omdat clubs soms geen ploeg meer inschreven in eerste afdeling. Dit jaar is dit niet anders. Ook nu weer is er een club die een ploeg terugtrekt uit eerste afdeling. En er is ook een club die een ploeg terugtrekt uit tweede afdeling. In tegenstelling met andere seizoenen, waar die gaten uiteindelijk altijd opgevuld geraakten, dreigt dit dit seizoen voor eerste afdeling niet te gebeuren. (Bij deze toch nog een oproep aan alle ploegen uit tweede afdeling: is er éne die wil spelen in eerste afdeling? Dezelfde oproep voor ploegen uit derde afdeling: is er een ploeg die wil spelen in tweede afdeling? In beide gevallen, dringend contact opnemen met de interclubverantwoordelijke.)

De RvB heeft zich hier vorige vergadering over gebogen en is tot de slotsom gekomen dat er misschien een verzadiging is voor eerste afdeling. In eerste instantie ziet zij ook geen oplossing en indien er een gat zou zijn in eerste afdeling, dan stelt ze voor om die te behouden met alle gevolgen van dien: de club van de ploeg die bye is, zou sommige spelers kunnen opstellen in lagere afdelingen (waardoor de betrokken tegenstanders van competitievervalsing kunnen spreken) of er wordt altijd een club benadeeld doordat haar ploeg uit eerste afdeling niet aan de gemeenschappelijke ronde kan meedoen.

Indien uw club ideeën heeft rond deze problematiek, dan mag ze die altijd doorgeven en bespreken met de toernooileider.

Alvast hartelijk dank.


 

Met Luc in Polen valt mij de eer te beurt alle clubs uit te nodigen voor de inschrijvingen van de ploegen voor de Limburgse Interclubs.

Net als vorig seizoen zullen de inschrijvingen van de ploegen, het doorgeven van de spelerslijsten en het ingeven van de uitslagen allemaal via de website gebeuren.

 

De werking en het tijdsschema van heel het administratief gebeuren ziet er als volgt uit:

  1. Vanaf nu tot en met zondag 25 augustus kunnen de clubs hun ploegen inschrijven voor de Limburgse Interclubs.
  2. De kalender wordt gemaakt en zal op de ASV van zaterdag 31 augustus 2013 worden uitgedeeld.
  3. Vanaf nu tot en met 31 augustus dienen de clubs de hernieuwingen van hun leden te doen op de website van de KBSB. Dit wil zeggen: bestaande leden verlengen voor seizoen 2013-2014, nieuwe leden inschrijven).
    PS: Graag ook jullie clubfiche goed controleren. Indien er bestuurswisselingen zouden zijn (nieuwe voorzitter of nieuwe penningmeester of ... graag wijzigen.
  4. Als de ledenadministratie helemaal achter de rug is en verwerkt is, dan wordt de tabel met de spelerslijst voor LIC opgevuld met de laatste stand van de leden en hun elo's. Uiterlijk 6 september is dit rond (waarschijnlijk zelfs iets vroeger).
  5. Vanaf dat moment (6 september of iets vroeger) tot en met 11 september kunnen de clubs hun spelerslijsten opbouwen: gebruik van de 50-punten-regeling, opgave van de titularissen, toevoegingen spelers uit andere clubs, ...

Hoe alle formulieren gebruikt en ingevuld moeten worden is ook helemaal uitgelegd in bijlage. Alle praktische informatie is daar terug te vinden.

Uiteraard kan het zijn dat er problemen optreden met het gebruik van de formulieren op deze site. Dit kunnen jullie dan zeker melden aan de mij (Dries Moors) of Luc Cornet.

 

Hopelijk wordt dit opnieuw het begin van een prachtig interclubseizoen!