Het 21ste toernooi voor 50+sers is weer gestart.  In onze jonge tijd waren we pas op 21 volwassen, dus ons toernooi nu ook en dat werd in Hasselt weer gevierd met taart, we zijn toch in Limburg eh J.

’t Was pas de eerste ronde en dan zijn er meestal grote verschillen in sterkte die tegen elkaar komen, dat was nu niet anders.  Maar toch vielen er weer enkele verrassingen te noteren.

Robert Schuermans was, zoals verwacht, meer dan een maatje te sterk voor Leander Laruelle. De partij was snel beslist zodat we ruim de tijd kregen om de anderen gade te slaan. Geri Schols koos tegen Michel Vandecan voor de Hollandse Leningrader, maar beging enkele onnauwkeurigheden die Michel onverbiddelijk afstrafte.

Benito Sarrechia speelde de doorschuif Caro Kan tegen Rudi Indemans. Al snle werden de dames geruild, waardoor Benito een dubbelpion kreeg, doch de stelling werd er niet mee geopend.  Rudi, die op winst wilde spelen kreeg wel stilaan wat voordeel, doch dat kostte tijd en hij had zijn wekker vergeten. Naarmate de partij vorderde verloor Rudi zijn voordeel maar bleef voor de winst gaan. Benito bleef kalm en op de duur ging Rudi door zijn tijd in een toen verloren stelling.

Domien Kuijpers kreeg Jaak Berben aan zijn bord. Jaak bleek al snel te berusten in de overmacht van Domien. Luc Cornet kreeg nieuwkomer Philippe Kortzorg voorgeschoteld. Luc was niet in zijn beste doen en Philippe was koelbloedig zodat remise de uitkomst was.

Herman De Wel kreeg clubgenoot Roger Jacobs voorgeschoteld.  In zijn bekende stijl kreeg Herman stilaan een beetje greep op de partij, maar Roger liet zich niet intimideren.  Het zou een lange partij worden tot Roger een blunder beging… Sylvain Marmenout had een harde noot om te kraken met Hein Jacobs. Sylvain kreeg niet de kans om zijn hakbijl te voorschijn te halen, want Hein had de zeis bij.

Jos Berta bleek tegen Leo Heylen stilaan terug zijn oude zelf te worden. Leo verdedigde zich goed, maar de laatste drie zetten waren er echt teveel aan. Fernand Jordens en clubgenoot Robert Pools streden als gladiatoren, maar Robert, even in een dipje, kon gelukkig de remise thuis houden.

Even in slaap gewiegd tegen Willem Maas werd Luc Geerts plots wakker geschud door 14.Pd2?? Pxd4!, maar hij vocht terug en haalde uiteindelijk de volle buit binnen. Johnny Cleuren weerde zich als een duivel in een wijwatervat tegen Freddy Charles, doch Freddy bleek te sterk.

Heinz Bork deed wel zijn best maar kon geen weerwerk bieden tegen de 1.b3 van de sterk spelende Piet Ulburghs. Jan Segers moest Hubert Monard (doorbraak van vorig toernooi) proberen te verslaan. Hubert bleek zijn schaakkennis nog opgevoerd te hebben en Jan mocht blij zijn met Remise!

Daniel Vercauteren was toch wat sterk voor Ernesto Bigi, maar vanzelf zou het ook niet gaan. Doch Ernesto besloot de partij met een catastrofale blunder.

Zoals jullie zien zijn we verheugd dat we André Corstjens mogen verwelkomen in de tweede ronde!!