In Hasselt, waar we opnieuw te gast waren worden we ook steeds getrakteerd op taart, ’t is niet voor niks de hoofdstad van Limburg J.

Herman De Wel was wat beducht om tegen Freddy Charles te spelen, doch Freddy was niet in zijn dagje en verkwanselde eerst een stuk en dan de partij. Robert Pools kwam zeer goed uit de opening, maar tegen zijn gewoonte in ruilde hij tegen Michel Vandecan af naar een verloren eindspel, wat Michel keurig afwerkte.

Jos Berta speelde wat roekeloos tegen de c3 Siciliaan van Luc Cornet, wat Luc ongenadig afstrafte. Robert Schuermans kreeg van Leander Laruelle een Fort Knox voor geschoteld.  Leander kon wel een paar zetten volgen maar moest al snel tegen te veel dreigingen opboxen.

Daniel Vercauteren moest voor de tweede keer forfait geven, ditmaal tegen Hein Jacbs… Word snel beter Daniel!

Piet Ulburghs en Luc Geerts speelden een rare partij met een raar slot, de winst van Piet in een ongeveer gelijke stelling. Geri Schols had de partij van Leander tegen André Rahier gezien, maar André liet zich deze keer niet verrassen. Willy Swijsen en Leo Heylen streden de ziel uit hun lijf tot de laatste man, maar van lieverlede sloten ze toch de vrede. Ernesto Bigi kreeg Jaak Berben tegenover zich. Taaie Jaak die wat in een vormcrisis zit moest tot ver in het eindspel vechten om toch enig voordeel te verwerven wat hem uiteindelijk toch de verdiende winst opleverde. Hubert Monard, de doorbraak van het jaar, mocht tegen Fernand Jordens  bewijzen dat hij zijn goede resultaten waard was.  Hoewel het niet van een leien dakje liep slaagde hij er toch in om Fernand te verslaan. Hubert staat nu met 3 op 6 in het midden van de rangschikking!

Roger Jacobs stond zo goed als gewonnen tegen Sylvain Marmenout.  Doch ‘zo goed als’ betekent niets als je een toren kado geeft in het eindspel.

Willem Maas kreeg met Staf Plu een moeilijke klant voor geschoteld.  Voor Staf was het een makkelijke klus deze keer. Krista Dethier en Heinz Bork speelden een spelletje om ter meeste kemels schieten, maar niemand kon winnen.


Back to top