Tijdens de achtste ronde in Lanklaar leek er een verrassing van formaat in de maak toen Robert Schuermans zijn loper op f6 ongedekt achter liet om de h-lijn dubbel te bezetten en Herman pionwinst toeliet. Toen Herman echter de mogelijkheid overzag en Robert, van het verschieten terug een zwakke zet deed die Herman nu wel kon uitbuiten. Robert bleek volledig uit zijn lood geslagen en tot de 38ste zet leek Herman, met kwaliteit en pion meer, recht op winst af te stevenen. Echter met de 39ste zet begon zet na zet de afgang, zodat Robert toch nog won!

Ook Piet Ulburghs weerde zich flink tegen Michel Vandecan maar ook hier was het eindspel er teveel aan. Jos Berta vond zijn draai tegen Rudi Indemans al in de opening niet en moest reeds vóór de 30ste zet opgeven. Robert Pools gaf Daniel Vercauteren een lesje Zuckertort-Colle dat Daniel niet snel zal vergeten. Luc Geerts was een maatje te groot voor Heinz Bork,evenals Freddy Charles voor Johnny Cleuren en Benito Sarrechia voor Ernesto Bigi; maar Jaak Berben liet zich verrassen door een altijd gevaarlijke Leo Heylen!

Willy Swijsen maakte van een ogenschijnlijk tamme variant in het Engels gebruik om Sylvain Marmenout plat te walsen. Met 26.f4 verprutste Wim Bastiaansen een gelijke stelling en Peter Vermeulen liet de buit niet meer schieten. Fernand Jordens zag al de successen die zijn clubgenoten met de Colle haalden, maar voor mannen die gewoon zijn om de harde hakbijl te gebruiken blijken subtiele maneuvers niet vanzelfsprekend te zijn. Alzo kon Hubert Monard die daar wel kaas bleek van gegeten te hebben zijn eerste en welverdiende overwinning binnen halen!! Misschien toch eerst even deze snelcursus door nemen Fernand?

Koerier

Back to top